Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Udskoling

Sundhedsplejens tilbud til udskolingen

7. klasse

I 7. klasse får tilbud om at komme til en lille snak hos sundhedsplejersken, vi kalder det Åben Dør. 

I 7. klasse kan du kigge i Teenage guiden, den fortæller mange ting om at være teenager.

8. klasse

Sundhedseksperimentarium

Når du går i 8. klasse, skal du udskoles. Det foregår i Hvidovre i Børnesundhedshuset i sundhedseksperimentariet.

Du er aktiv under eksperimentariet, som består af 32 stande og opgaver.

Du bliver guidet gennem sundhedseksperimentariet af tre sundhedsplejersker.

Du får en oplevelse af, hvad kroppen kan, og hvordan den reagerer.

Du kan få indblik i, hvordan røg, alkohol, sukker og fysisk aktivitet påvirker dig. Din klasselærer deltager også i eksperimentariet.

Seksualundervisning er en del af sundhedseksperimentariet. 

I 8. Klasse bliver du undervist og vejledt omkring seksuelle overførte sygdomme, prævention og følelserne omkring den seksuelle debut.

Du kan også få en individuel vejledning og rådgivning omkring seksuelle spørgsmål og prævention i SundhedsCentret eller på Sexlinien.

Til klasselæreren i 8. klasse

Vejledning til klasselærer
Sundhedseksperimentariet foregår i:

Børnesundhedshuset, Hvidovrevej 274,  tlf. 3639 3765
• Mandag:    kl 10- til eleverne er færdige i sundhedseksperimentariet
• Tirsdag:     kl.8.15 –9.45         seksualundervisning for klassen uden lærer
                    kl 10.00-11.30      undervisning af klassen ud fra sundhedsprofil  kl. 10.00-11.30

Datoerne er aftalt i forvejen mellem skolen og sundhedsplejen.
Eleverne får indbydelser sendt hjem med post ugen inden sundhedsdagene.
Det er vigtigt, at klassen kommer på den aftalte dato og ikke bytter med parallel klassen uden aftale med sundhedsplejen.

Information til klassen gives ca. 1 uge inden sundhedseksperimentarium

• Brevet kommer hjem – husk at aflevere svarkortet
• Hvor foregår det – Børnesundhedshuset alle dage
• Husk mad og vand – kun pauser efter aftale
• Opfølgende samtaler med elever vil primært finde sted efter undervisningen tirsdag.

Senest en ugen inden eksperimentariet

• Gennemgå klassens elever
• De elever, du synes, har brug for en samtale med sundhedsplejersken noteres ned.

Mandag  kl. 10.00-ca 14

• Møde i god tid i Børnesundhedshuset
• Varetage sukkerstanden i sundhedseksperimentariet.
• Indsamle svarkort fra eleverne og medbringe disse om mandagen.
• Aftale med eleverne hvornår de må holde pause.
• Sørge for at ingen elever går før sundhedsplejersken har sagt god for det.

Tirsdag  kl. 8.15 -9.45
• Sørge for at eleverne er i Børnesundhedshuset fra kl. 8.15 - 9.45 til seksualvejledning.
• Læreren sidder udenfor under vejledningen, tager sig af eventuelle elever, der forlader undervisningen.

9. klasse

I 9. klasse får din årgang besøg af en sundhedsplejerske, Pulsen og Tuba.

Pulsen er Hvidovre kommunes tilbud til unge med alkohol og stofmisbrug.

Tuba er Hvidovre kommunes tilbud til unge, som er børn af alkoholmisbrugere.