Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Sundhedsvejen

Sundhedsvejen

www.sundhedsvejen.dk er genvejen til din sundhedsplejerske.

Her kan du kommunikere og se journalnotater, vægt og højdemålinger.

Du kan også se dine aftaler.

Kommuniker sikkert med din sundhedsplejerske

Sms og mails udenfor Sundhedsvejen er ikke sikre at bruge til skriftelig kommunikation med Sundhedsplejen.

Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata.

Skriv derfor kun til din sundhedsplejerske via Sundhedsvejen.dk.

Din sundhedsplejerske vil kunne svare dine skriftelige henvendelser her.

Sms kommunikation kan udelukkende bruges til kalenderaftaler.

Journaliseringspligt

Sundhedsplejen har jævnfør Sundhedsloven journaliseringspligt. Det betyder, at data ikke kan slettes, eller at man som borger, ikke kan undgå registrering, hvis man ønsker at modtage sundhedsplejens tilbud.

Sundhedsplejen følger den gældende datalovgivning og fører elektronisk journal i fagsystemet Novax. Data behandles desuden af Sundhedsstyrelsen, samt Rambøll med hvem, der er indgået databehandleraftale.

Som borger har man til enhver tid ret til aktindsigt, ønskes denne sendes en skriftelig anmodning til sundhedsplejen@hvidovre.dk

 

Orientering om anvendelse af TOPI

Her kan du se en lille oplysende film om TOPI .

Formålet med trivselsvurderinger


Trivselsundersøgelsen indgår som en del af den dialog, Sundhedsplejen i forvejen har med forældrene om barnets sundhed og trivsel, og den tager udgangspunkt i det, I drøfter med sundhedsplejersken i besøget. TOPI bruges som et redskab til systematisk registrering og opfølgning, sådan at vi har mulighed for at handle rettidigt i forhold til en tidlig indsats for barnets sundhed og trivsel.

Sådan bruges systemet i praksis

Det er den sundhedsplejerske, som undersøger dit barn, der gennemfører trivselsvurderin-gen. Det sker ud fra de indikatorer på trivsel, der er i sundhedsplejens journal - bl.a. hvordan barnet indgår i kontakt med en fremmed. Den faglige vurdering bliver registreret i Hjer-nen&Hjertet, som er en elektronisk database, hvor data behandles og opbevares fortroligt.

Forældreinformation og forældreinddragelse

Det er som udgangspunkt udelukkende sundhedsplejen og udvalgte ansatte i Center for Børn og Familier, der har adgang til systemet. De oplysninger, der ligger om dit barn, bruges ude-lukkende som internt arbejdsredskab.

Du har som forældre til enhver tid ret til aktindsigt i journalen og ret til at blive orienteret om vurderingen af dit barns trivsel og registrering i Hjernen&Hjertet.

Udveksling af oplysninger og samtykke

Hvis der er behov for at inddrage andre faggrupper, vil du/I som forældre altid blive bedt om at give samtykke til udveksling af oplysninger om dit/jeres barn - også selvom denne udveks-ling sker på et møde, hvor du/I selv deltager.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledelsen i Sundhedsplejen.