Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Topi

Orientering om anvendelse af TOPI

Her kan du se en lille oplysende film om TOPI .

Formålet med trivselsvurderinger

Trivselsundersøgelsen indgår som en del af den dialog, Sundhedsplejen i forvejen har med dig om dit barns sundhed og trivsel, og den tager udgangspunkt i det, I drøfter med sundhedsplejersken i besøget. TOPI bruges som et redskab til systematisk registrering og opfølgning, sådan at vi har mulighed for at handle rettidigt i forhold til en tidlig indsats for dit barns sundhed og trivsel.

Sådan bruges systemet i praksis

Det er den sundhedsplejerske, som undersøger dit barn, der gennemfører trivselsvurderingen. Det sker ud fra de indikatorer på trivsel, der er i sundhedsplejens journal - bl.a. hvordan barnet indgår i kontakt med en fremmed. Den faglige vurdering bliver registreret i Hjernen&Hjertet, som er en elektronisk database, hvor data behandles og opbevares fortroligt.

Forældreinformation og forældreinddragelse

Det er som udgangspunkt udelukkende sundhedsplejen og udvalgte ansatte i Center for Børn og Familier, der har adgang til systemet. De oplysninger, der ligger om dit barn, bruges udelukkende som internt arbejdsredskab.

Du har som forældre til enhver tid ret til aktindsigt i journalen og ret til at blive orienteret om vurderingen af dit barns trivsel og registrering i Hjernen&Hjertet.

Udveksling af oplysninger og samtykke

Hvis der er behov for at inddrage andre faggrupper, vil du/I som forældre altid blive bedt om at give samtykke til udveksling af oplysninger om dit/jeres barn - også selvom denne udveksling sker på et møde, hvor du/I selv deltager.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledelsen i Sundhedsplejen.