Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Sundhedsplejens tilbud

Her kan du se, hvad sundhedsplejen tilbyder dig, som har små børn.
Førstegangsgravide og forældre er velkommen i Hvidovre Familieliv
Ring til souschef Anette Bjerring Jensen 36393760

Sundhedsplejens tilbud til småbørn

Graviditetsbesøg

Du kan få rådgivning eller besøg af en sundhedsplejerske i graviditeten. Du får kontakt med hende enten via din egen læge, jordemoder eller vores sekretær på tlf.: 3639 3765.

Graviditetsbesøget er en god mulighed for at lære sundhedsplejersken at kende, samt at tale om forventninger til det at blive forældre og den første tid med barnet. Det bedste tidspunkt for et graviditetsbesøg er 6-8 uger før fødslen. Graviditetsbesøget giver dig nyttige informationer om etableringen af amningen.

Du er meget velkommen i sundhedsplejerskernes Åbent Hus.

 

Barselsbesøg

I Hvidovre kommune tilbydes du et barselsbesøg på 4.-6. dagen. Besøget varer ca ½ time. Det omfatter en kort undersøgelse af barnet samt rådgivning om den første tid med det spæde barn, særligt med fokus på amning. Vi ringer til dig, når vi har fået besked fra hospitalet.

Hjemmebesøg

Familiens sundhedsplejerske tilbyder etableringsbesøg 10-14 dage efter fødslen. Første besøg tager 1½ - 2 timer, herefter er besøgene af cirka 1 times varighed.

Derudover besøger vi dig:

Når dit barn er 3-4 uger, 2-3 måneder, 4-5 måneder og sidste besøg ved 8-10 måneders alderen. Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde behovsbesøg.

I løbet af besøget undersøger sundhedsplejersken dit barn, besvarer spørgsmål fra forældrene, vejleder eksempelvis om amning, søvn, dit barns udvikling og familiens trivsel.

Sundhedsplejersken har særlig opmærksomhed på dit barns sociale kontakt og trivsel, når dit barn er henholdsvis 2-3 måneder og 8-10 måneder gammelt.

Sundhedsplejersken undersøger, hvordan dit barn udtrykker sig, og hvordan dit barn indgår i kontakten til en fremmed/sundhedsplejersken. Metoden vi bruger er ADBB – (Alarm Distress Baby Scale), som er et screeningsredskab.

Det er vigtigt, at dit barn har de mest optimale betingelser for at blive vurderet. Det vil sige, at dit barn skal være friskt, ikke træt, ikke have feber eller være syg.

Sundhedsplejersken kan vælge at gentage undersøgelsen på et senere tidspunkt eller optage en lille film med dit barn, så hun kan kigge ekstra godt efter, før hun laver den endelige vurdering af dit barns sociale kontakt og trivsel. Sundhedsplejersken deler alle sine observationer med dig.

Kontakt din sundhedsplejerske for mere information om ADBB

 

Husdyr

Ikke alle kan tåle husdyr og nogen er bange for dem, også sundhedsplejersker. Derfor skal I lukke Jeres dyr ind i et andet rum under sundhedsplejerskens besøg.

Er det ikke muligt kan besøget foregå i Børnesundhedshuset.

 

Sygdom

 

Er der sygdom i hjemmet, så ring og meld afbud til sundhedsplejersken.

 

Efterfødselsreaktion

Din sundhedsplejerske har særlig fokus på, hvordan I trives som forældre, når jeres barn er 3-4 uger gammel. I tilbydes en test bestående af Edinburgh Postnatal Depression Scale- EPDS og Gotland skalaen.

Vi har sammen mulighed for at snakke om, hvordan I har det. Ikke alle forældre oplever barslen som en lykkelig tid. I har mulighed for at få omsorgsbesøg fra jeres sundhedsplejerske.

Fædre kan have en efterfødselsreaktion. Har dit humør ændret sig snak med barnets mor, sundhedsplejersken eller din læge.

Forældre kan individuelt eller sammen henvises til Poppelgården til et samtaleforløb med en terapeut. 

Åbent hus

Du er velkommen med dit barn i Åbent hus til enkle spørgsmål om sundhed og trivsel.

Åbent Hus er mandage og fredage kl 9.00-10.30 i Børnesundhedshuset, Hvidovrevej 274.